Konkurs z nagrodami!

Centrum Języka i Kultury Chińskiej Ming organizuje konkurs dla młodych miłośników Chin!

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną, której tematem będą Chiny. Przedstawione zagadnienie związane z Chinami jest dowolne, dowolna jest również technika wykonania pracy, na pracy powinien znaleźć się napis w języku chińskim.

W udziale mogą wziąć dzieci do 13 roku życia, ktróych rodzice wyrażają zgodę na udział. Prace należy składać w siedzibie Centrum Języka i Kultury Chińskiej Ming (Al. Armii Krajowej 1/3 lok. 117, 42-202 Częstochowa) od 24.11 do 19.12.2016 r.

Zapraszamy do wspólnej zabawy! :)

 

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Języka i Kultury Chińskiej Ming.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.11.2016 a kończy 19.12.2016 roku.

3. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci do 13 roku życia, których rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo w konkursie.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć, w trakcie trwania konkursu, do siedziby Centrum Języka i Kultury Chińskiej Ming własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną, która będzie poświęcona tematyce Chin. Na pracy plastycznej należy umieścić napis w języku chińskim. Technika wykonania pracy jest dowolna. 

5. Zwycięska praca zostanie wyłoniona przez komisję. Wyniki zostaną ogłoszone 2.01.2017 r.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Centrum Języka i Kultury Chińskiej Ming oraz na stronie Centrum na portalu społecznościowym Facebook.

7. Portal Facebook nie uczestniczy i nie sponsoruje organizacji konkursu.

8. Nie można przekazywać nagród na rzecz osób trzecich oraz wymieniać nagrody na jej wartość pieniężną.

Top

Obsługa marketingowa firm - www.creatura.pl - Reklama i Poligrafia